• ۰۹۳۷۱۵۶۶۷۱۹-۰۹۱۲۵۵۹۵۸۱۴
  • info@tavantajhiz.com

افراد معلول در سرسار جهان بین افراد سالم در حال زندگی کردن هستند و وظیفه و تکلیف هر جامعه متمدن تامین زندگی عادی و پرباری این افراد می باشد.برای همه افراد این موضوع روشن است که افراد معلول برای حرکت و جابجایی ساده با مشکلات زیادی روبرو هستند.
وسایل مختلفی برای افراد معلول به منظور حرکت افقی و عمودی استفاده میگردد. یکی از وسایل مهم بالابر یا لیفتر بیمار می باشد.

لیفتر حمل بیمار بهترین گزینه به منظور سهولت جابجایی و حرکت و انتقال بیماران و افراد سالمند با محدودیت فیزیکی از تخت به ویلچر و بلعکس است.همچنین از این وسیله هم در مراکز درمانی و بیمارستان ها و فیزیوتراپی ها استفاده نمود.
ازویژگی هایی لیفتر حمل بیمار قابلیت جمع شدن کامل جهت حمل و نقل سریع ، سهولت حمل و جابجایی بیمار  ،بلند کردن و جابجایی بیمار از تخت وزمین به روی ویلچیر وبرعکس است.از محاسن استفاده از بالابر جلوگیری از خطر سقوط بیمار از دست پرستار و ضمنا راحتی کار پرستار می باشد.
بالابر بیمار یا همان لیفتر حمل بیمار در انواع پرتابل و سقفی و دیواری برای استفاده بیماران طراحی شده که متناسب به شرایط جسمی و مکانی بیماران مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع لیفتر حمل بیمار

۱. بالابر ها برای جابجایی
۲. بالابر حمام
۳. بالابر برای پله ها

 

تلفن : ۰۹۱۲۰۹۸۳۴۱۸ قیمت : تماس بگیرید