• ۰۹۳۷۱۵۶۶۷۱۹-۰۹۱۲۵۵۹۵۸۱۴
  • info@tavantajhiz.com
شرکت توان تجهیز جاوید

دستگاه لیفت حمل بیمار دارای وزن دستگاه ۵۰ کیلوگرم، وزن قابل حمل حداکثر ۱۵۰ کیلوگرم، توان جک ۸۰۰۰ نیوتن و کنترل جداگانه و قابلیت…

شرکت توان تجهیز جاوید

مکانوتراپی یا حرکت درمانی نوعی روش درمانی در فیزیوتراپی با استفاده از ایجاد تحرک در قسمت های مختلف بدن بیمار با استفاده از تجهیزات مکانیکی و یا تمرینات ورزشی است.در این روش…

شرکت توان تجهیز جاوید

فیزیوتراپی به افراد کمک می کند تا بعد از یک بیماری یا آسیب دیدگی ، دوباره به قدرت و حرکت کاملدر قسمتهای اصلی بدن بپردازند.فیزیوتراپی فقط به فرد کمک نمی کند قدرت و دامنه حرکات…

شرکت توان تجهیز جاوید

توانبخشی (Rehabilitation) به مفهوم بازگردانیدن توانایی ها، حفظ شأن و منزلت فرد ناتوان و تعیین جایگاه قانونی و اجتماعی او می باشد. نام های دیگر توانبخشی نوتوانی،بازتوانسی،…